thesieuvip vipcard24h volammanhho.com muhp.net mu moi ra
vps long van
 1. quangcao Guest

  Có được kinh nghiệm và được sự chu cấp về thời gian và vận hành , Team đã hoàn thiện phiên bản Công Thành Chiến Open

  mới mang đậm tính chất PK , droprate cao, dễ dàng PK , hoạt động phong phú cùng các sự kiện Võ Lâm đáng có.

  Với hệ thống máy chủ ổn định sẵn có đồng thời được định kỳ nâng cấp, nên khả năng đáp ứng cao, khiến các đồng đạo như thấy được thời

  kỳ đầu hào hùng của võ lâm công thành chiến.


  I. THÔNG TIN SEVER

  Chính thức thữ nghiệm máy chủ mới Công Thành Chiến – Server cam kết ổn định lâu dài cùng tính năng vượt trội

  1.THÔNG TIN MÁY CHỦ

  Tên máy chủ : Công Thành Chiến -

  - Thời gian Alpha Test : 15h00 ngày 27-12-2016 – Kết thúc 23h55′ Ngày 29-12-2016
  - Thời gian khai mở : 11h Sáng ngày 30-12-2016
  - Thời gian Đua TOP : 11h Sáng ngày 30-12-2016
  - Thời gian kết thúc Đua TOP : 13h ngày 1-1-2017  - Phần thưởng đua top http://volammotthoi.net/2016/12/27/dua-top-may-chu-ma-kiemctc/

  Mọi thứ trong game đều được cân bằng tốt nhất có thể.


  Nhanh Chóng tham gia báo danh vào máy chủ mới đầy tiềm năng, đừng bỏ qua cơ hội do bạn lựa chọn.

  [​IMG]
   
 2. quangcao

  quangcao Guest

  Phiên Bản Đồ Xanh
  Máy chủ Giới hạn 3acc/pc
  ❌Trang chủ: CTC - Võ Lâm Truyền Kỳ
  ❌Đăng Kí: Quản lý tài khoản - Welcome to TTDC
  ❌Tải Game: Download Game VLTK - CTC

  Quý nhân sĩ thân mến !
  Thời Gian & Thể Lệ Đua Top

  ⛔ Tên máy chủ : Ma Kiếm(CTC)
  ⛔ Phiên bản vận hành : CTC
  ⛔ Thời gian Alpha Test : 15h00 ngày 27-12-2016 – Kết thúc 23h55′ Ngày 29-12-2016
  ⛔ Thời gian khai mở : 11h Sáng ngày 30-12-2016
  ⛔ Thời gian Đua TOP : 11h Sáng ngày 30-12-2016
  ⛔ Thời gian kết thúc Đua TOP : 13h ngày 1-1-2017
   
 3. quangcao

  quangcao Guest

  Phiên Bản Đồ Xanh
  Máy chủ Giới hạn 3acc/pc
  ❌Trang chủ: CTC - Võ Lâm Truyền Kỳ
  ❌Đăng Kí: Quản lý tài khoản - Welcome to TTDC
  ❌Tải Game: Download Game VLTK - CTC

  Quý nhân sĩ thân mến !
  Thời Gian & Thể Lệ Đua Top

  ⛔ Tên máy chủ : Ma Kiếm(CTC)
  ⛔ Phiên bản vận hành : CTC
  ⛔ Thời gian Alpha Test : 15h00 ngày 27-12-2016 – Kết thúc 23h55′ Ngày 29-12-2016
  ⛔ Thời gian khai mở : 11h Sáng ngày 30-12-2016
  ⛔ Thời gian Đua TOP : 11h Sáng ngày 30-12-2016
  ⛔ Thời gian kết thúc Đua TOP : 13h ngày 1-1-2017
   
 4. quangcao

  quangcao Guest

  Phiên Bản Đồ Xanh
  Máy chủ Giới hạn 3acc/pc
  ❌Trang chủ: CTC - Võ Lâm Truyền Kỳ
  ❌Đăng Kí: Quản lý tài khoản - Welcome to TTDC
  ❌Tải Game: Download Game VLTK - CTC

  Quý nhân sĩ thân mến !
  Thời Gian & Thể Lệ Đua Top

  ⛔ Tên máy chủ : Ma Kiếm(CTC)
  ⛔ Phiên bản vận hành : CTC
  ⛔ Thời gian Alpha Test : 15h00 ngày 27-12-2016 – Kết thúc 23h55′ Ngày 29-12-2016
  ⛔ Thời gian khai mở : 11h Sáng ngày 30-12-2016
  ⛔ Thời gian Đua TOP : 11h Sáng ngày 30-12-2016
  ⛔ Thời gian kết thúc Đua TOP : 13h ngày 1-1-2017
   
 5. quangcao

  quangcao Guest

  Phiên Bản Đồ Xanh
  Máy chủ Giới hạn 3acc/pc
  ❌Trang chủ: CTC - Võ Lâm Truyền Kỳ
  ❌Đăng Kí: Quản lý tài khoản - Welcome to TTDC
  ❌Tải Game: Download Game VLTK - CTC

  Quý nhân sĩ thân mến !
  Thời Gian & Thể Lệ Đua Top

  ⛔ Tên máy chủ : Ma Kiếm(CTC)
  ⛔ Phiên bản vận hành : CTC
  ⛔ Thời gian Alpha Test : 15h00 ngày 27-12-2016 – Kết thúc 23h55′ Ngày 29-12-2016
  ⛔ Thời gian khai mở : 11h Sáng ngày 30-12-2016
  ⛔ Thời gian Đua TOP : 11h Sáng ngày 30-12-2016
  ⛔ Thời gian kết thúc Đua TOP : 13h ngày 1-1-2017
   
 6. quangcao

  quangcao Guest

  Phiên Bản Đồ Xanh
  Máy chủ Giới hạn 3acc/pc
  ❌Trang chủ: CTC - Võ Lâm Truyền Kỳ
  ❌Đăng Kí: Quản lý tài khoản - Welcome to TTDC
  ❌Tải Game: Download Game VLTK - CTC

  Quý nhân sĩ thân mến !
  Thời Gian & Thể Lệ Đua Top

  ⛔ Tên máy chủ : Ma Kiếm(CTC)
  ⛔ Phiên bản vận hành : CTC
  ⛔ Thời gian Alpha Test : 15h00 ngày 27-12-2016 – Kết thúc 23h55′ Ngày 29-12-2016
  ⛔ Thời gian khai mở : 11h Sáng ngày 30-12-2016
  ⛔ Thời gian Đua TOP : 11h Sáng ngày 30-12-2016
  ⛔ Thời gian kết thúc Đua TOP : 13h ngày 1-1-2017
   
 7. quangcao

  quangcao Guest

  Phiên Bản Đồ Xanh
  Máy chủ Giới hạn 3acc/pc
  ❌Trang chủ: CTC - Võ Lâm Truyền Kỳ
  ❌Đăng Kí: Quản lý tài khoản - Welcome to TTDC
  ❌Tải Game: Download Game VLTK - CTC

  Quý nhân sĩ thân mến !
  Thời Gian & Thể Lệ Đua Top

  ⛔ Tên máy chủ : Ma Kiếm(CTC)
  ⛔ Phiên bản vận hành : CTC
  ⛔ Thời gian Alpha Test : 15h00 ngày 27-12-2016 – Kết thúc 23h55′ Ngày 29-12-2016
  ⛔ Thời gian khai mở : 11h Sáng ngày 30-12-2016
  ⛔ Thời gian Đua TOP : 11h Sáng ngày 30-12-2016
  ⛔ Thời gian kết thúc Đua TOP : 13h ngày 1-1-2017
   
 8. quangcao

  quangcao Guest

  Phiên Bản Đồ Xanh
  Máy chủ Giới hạn 3acc/pc
  ❌Trang chủ: CTC - Võ Lâm Truyền Kỳ
  ❌Đăng Kí: Quản lý tài khoản - Welcome to TTDC
  ❌Tải Game: Download Game VLTK - CTC

  Quý nhân sĩ thân mến !
  Thời Gian & Thể Lệ Đua Top

  ⛔ Tên máy chủ : Ma Kiếm(CTC)
  ⛔ Phiên bản vận hành : CTC
  ⛔ Thời gian Alpha Test : 15h00 ngày 27-12-2016 – Kết thúc 23h55′ Ngày 29-12-2016
  ⛔ Thời gian khai mở : 11h Sáng ngày 30-12-2016
  ⛔ Thời gian Đua TOP : 11h Sáng ngày 30-12-2016
  ⛔ Thời gian kết thúc Đua TOP : 13h ngày 1-1-2017
   
 9. quangcao

  quangcao Guest

  Phiên Bản Đồ Xanh
  Máy chủ Giới hạn 3acc/pc
  ❌Trang chủ: CTC - Võ Lâm Truyền Kỳ
  ❌Đăng Kí: Quản lý tài khoản - Welcome to TTDC
  ❌Tải Game: Download Game VLTK - CTC

  Quý nhân sĩ thân mến !
  Thời Gian & Thể Lệ Đua Top

  ⛔ Tên máy chủ : Ma Kiếm(CTC)
  ⛔ Phiên bản vận hành : CTC
  ⛔ Thời gian Alpha Test : 15h00 ngày 27-12-2016 – Kết thúc 23h55′ Ngày 29-12-2016
  ⛔ Thời gian khai mở : 11h Sáng ngày 30-12-2016
  ⛔ Thời gian Đua TOP : 11h Sáng ngày 30-12-2016
  ⛔ Thời gian kết thúc Đua TOP : 13h ngày 1-1-2017
   
 10. quangcao

  quangcao Guest

  Phiên Bản Đồ Xanh
  Máy chủ Giới hạn 3acc/pc
  ❌Trang chủ: CTC - Võ Lâm Truyền Kỳ
  ❌Đăng Kí: Quản lý tài khoản - Welcome to TTDC
  ❌Tải Game: Download Game VLTK - CTC

  Quý nhân sĩ thân mến !
  Thời Gian & Thể Lệ Đua Top

  ⛔ Tên máy chủ : Ma Kiếm(CTC)
  ⛔ Phiên bản vận hành : CTC
  ⛔ Thời gian Alpha Test : 15h00 ngày 27-12-2016 – Kết thúc 23h55′ Ngày 29-12-2016
  ⛔ Thời gian khai mở : 11h Sáng ngày 30-12-2016
  ⛔ Thời gian Đua TOP : 11h Sáng ngày 30-12-2016
  ⛔ Thời gian kết thúc Đua TOP : 13h ngày 1-1-2017
   
 11. quangcao

  quangcao Guest

  Phiên Bản Đồ Xanh
  Máy chủ Giới hạn 3acc/pc
  ❌Trang chủ: CTC - Võ Lâm Truyền Kỳ
  ❌Đăng Kí: Quản lý tài khoản - Welcome to TTDC
  ❌Tải Game: Download Game VLTK - CTC

  Quý nhân sĩ thân mến !
  Thời Gian & Thể Lệ Đua Top

  ⛔ Tên máy chủ : Ma Kiếm(CTC)
  ⛔ Phiên bản vận hành : CTC
  ⛔ Thời gian Alpha Test : 15h00 ngày 27-12-2016 – Kết thúc 23h55′ Ngày 29-12-2016
  ⛔ Thời gian khai mở : 11h Sáng ngày 30-12-2016
  ⛔ Thời gian Đua TOP : 11h Sáng ngày 30-12-2016
  ⛔ Thời gian kết thúc Đua TOP : 13h ngày 1-1-2017
   

Chia sẻ game lậu