thesieuvip vipcard24h volammanhho.com muhp.net mu moi ra
vps long van
 1. ngungucute1 Member

  [​IMG]
  [​IMG]THÔNG TIN MÁY CHỦ
  [​IMG]Tên máy chủ : Bảo Sơn

  [​IMG]Close Beta: 13:00 ngày 12/02/2017
  [​IMG]Open Beta: 19:00 Thứ 7 ngày 18/02/2017

  [​IMG]Trang chủ: http://volamthieuhao.net/
  [​IMG]Đăng Ký: http://taikhoan.volamthieuhao.net/dangki.php
  [​IMG]Fanpage: https://fb.com/volamthieuhao


  [​IMG] SHOP CỬA HÀNG Tiền Vạn + Hành Hiệp Lệnh CHO DÂN CÀY QUỐC
  [​IMG]Lượng EXP và Tiền Vạn Vừa Phải. Tiền Vạn Có Thể Mua dc 90% Vật phẩm Sever.
  [​IMG]Xếp Hạng Hiển Thị Số Rõ Ràng Cập Nhật Theo 0h 10h 15h 20h hằng ngày.

  [​IMG]Lượng người chơi bày bán và ủy thác tối đa 200 acc để ổn đinh.
  [​IMG]Sức Chứa máy chủ lên đến 8000 Nhân Vật Online Cùng Lúc.


  [​IMG]Hỗ Trợ Tân Thủ Free 100%:(Tại NPC Hỗ trợ tân thủ ở Ba Lăng Huyện)
  ● Thăng cấp 80.
  ● Set Hoàng Kim Môn Phái Thanh Câu.
  ● 10 Vạn Lương.
  ● Thú Cưỡi 6x.
  ● 2 Bình Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt(8x2h,chết không mất).
  ● Thần hàn phù,thô địa phù sử dụng vô hạn.

  ● Túi máu ngủ hoa ngọc lộ cẩm nang.
  ● Full Kỹ năng 90.
  *Nhận phần thưởng theo cấp:
  ● Cấp 100: ● Set Hoàng Kim Môn Phái Vân Lộc + 20 Vạn Lượng + 10 Hành Hiệp Lệnh.
  Cấp 120: ● Set Hoàng Kim Môn Phái Thương Lang + 50 Vạn Lượng + 20 Hành Hiệp Lệnh + Thú Cưỡi 8x(V.V).
  Cấp 150: ● Set Hoàng Kim Môn Phái Huyền Viên + 100 Vạn Lượng + 50 Hành Hiệp Lệnh + Thú Cưỡi Phi Vân (30 Ngày) + Phi Phong Cấp 1.
  Cấp 180: ●Tữ Mảng Lệnh + 100 Vạn Lượng + 10 Hành Hiệp Lệnh + Thú Cưỡi Bôn Tiêu (30 Ngày) + Phi Phong Cấp 3.
  [​IMG]Một số tính năng chung:

  1. Tống kim (nhận kinh nghiệm và ngẫu anh hùng lệnh dùng đổi đồ hoàng kim và nhiều thứ khác)
  2. Vượt ải(2 cấp) (nhận kinh nghiệm và ngẫu anh hùng lệnh dùng đổi đồ hoàng kim và nhiều thứ khác)
  3. Phong Lăng Độ (nhận kinh nghiệm và ngẫu anh hùng lệnh dùng đổi đồ hoàng kim và nhiều thứ khác)
  4. Liên đấu (nhận kinh nghiệm và ngẫu anh hùng lệnh dùng đổi đồ hoàng kim và nhiều thứ khác)
  5. Bang hội (nhận kinh nghiệm và ngẫu anh hùng lệnh dùng đổi đồ hoàng kim và nhiều thứ khác)
  6. Công thành thất đại thành thị
  7. Võ lâm minh chủ (nhận kinh nghiệm và ngẫu anh hùng lệnh dùng đổi đồ hoàng kim và nhiều thứ khác)
  8. Săn boss sát thủ 90 và hoàng kim hằng ngày (nhận kinh nghiệm và ngẫu anh hùng lệnh dùng đổi đồ hoàng kim và nhiều thứ khác)
  9. Dã Tẩu
  10.Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái(Thanh câu,...,Kim Ô)
  11. Event theo tháng nhận kinh nghiệm khủng, xu khóa và lệnh bài hoàng kim (Kim Ô,Bạch hổ,Ấn,Phi Phong,Hành Hiệp Lệnh,Trang Sức v.v)
  12. Hệ thống Auto Train và Auto PK Crack.


  Ngay bây giờ hãy Đăng ký

  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   

Chia sẻ game lậu