thesieuvip vipcard24h volammanhho.com muhp.net mu moi ra
vps long van
 1. srodinhcao New Member

  SRO VƯƠNG THẦN | MAP 100 | ITEM D10 VIP | NEW SKIL[B][B][I][I][I][B][I][I][I][B][COLOR=#ff0000][IMG]http://i.imgur.com/T6N9wcY.gif[/IMG][I][I][I][I][I][B][B][B][I][I][I][B][I][I][I][B][COLOR=#ff0000][IMG]http://i.imgur.com/T6N9wcY.gif[/IMG][/COLOR][/B][/I][/I][/I][/B][/I][/I][/I][/B][/B][/B][/I][/I][/I][/I][/I][/COLOR][/B][/I][/I][/I][/B][/I][/I][/I][/B][/B]
  TỔNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG LÊN ĐỀN 3 TRIỆU VNĐ
  [B][B][B][B][B][B][SIZE=4][COLOR=#008000][IMG]http://sv1.upsieutoc.com/2016/11/01/SRO2016-11-0121-31-16_24.jpg[/IMG]
  [/COLOR][/SIZE][B][COLOR=#0000ff][SIZE=4]Thời gian Open Beta : 13H00 - 05/11/2016[/SIZE][/COLOR][B]

  [SIZE=4]Trang chủ:[URL="http://srovuongthan.com/"]http://srovuongthan.com[/URL][/SIZE][B][B][B][B][SIZE=5][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]DIỄN ĐÀN:[URL="http://forum.srovuongthan.com/"]http://forum.srovuongthan.com[/URL]
  [COLOR=#800000][B][SIZE=4]Thông tin máy chủ: Vương Thần
  [/SIZE][/B][/COLOR][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#0000ff]- Max level 100
  - NEW SKILL 100 HOT
  - Item D10 FULL DROP KHÔNG BÁN SHOP
  - Exp: 20x
  - Rate Drop: 30x
  - Drop Gold: 10x
  - Rate Drop: 10x
  [COLOR=#333333]- [/COLOR][/COLOR][COLOR=#0000ff]Rate Job x30 [/COLOR][COLOR=#0000ff]
  - Hệ thống cướp cờ đấu trường danh vọng
  - Hệ thống CTC tối chủ nhật hàng tuần
  - Hệ thống Job Bảo Tiêu - Đạo Tặc có tiền lương hàng ngày
  - Hệ thống Phó bản Lãng Quên săn Item hiếm
  - Thời gian Uot Guild/ Job: 1 ngày[/COLOR]
  - [COLOR=#ff0000]Gold có giá trị 100% không lạm phát[/COLOR]

  [B][SIZE=4][COLOR=#800000]Hỗ trợ tân thủ:
  [/COLOR][/SIZE]
  [COLOR=#0000ff]- PET nhặt đồ 30 ngày
  - HP/MP Đặc biệt 1000b
  - 50 DCN
  - 100.00 Gold
  - Full SP
  - 10 bình chân chạy 100%
  - 10.000 bó tên F10
  - Full 3 thùng đồ nhân vật
  - Hỗ trợ FULL SUN D5 +7 (Max blue và chỉ số) mặc được từ lv1
  - Và 1 số hỗ trợ Item khác.[/COLOR]

  [B]
  [B][COLOR=#ff0000]Đội ngũ BQT - Admin Online thường xuyên[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]


  Read more: http://gameprivate.vn/bai-viet/6200...-Asi-On-Dinh-Open-05112016.html#ixzz4OqSGhCYy
   

Chia sẻ game lậu