thesieuvip vipcard24h volammanhho.com muhp.net mu moi ra
vps long van
 1. hinam1997 New Member

  [​IMG]✅Thông tin về Sro Thiên Kiếm
  Trang chủ: http://srothienkiem.com
  IP: 14.225.5.68
  Link tải game: https://drive.google.com/…/13L6YYqQfWiwV1ZWbvnPUZitPqY…/view
  -Group : https://www.facebook.com/srothienkiem/
  -Alphatest: 13h 12/08/2018
  -Open: 13h 14/08/2018
  [​IMG]Tổng thưởng top : 20 Triệu
  [​IMG]Top EU:
  Top1 : 5 triệu
  Top2: 3 triệu
  Top3: 2 triệu
  [​IMG]Top Asian
  Top1: 5 triệu
  Top2: 3 triệu
  Top3 : 2 triệu
  [​IMG]Top 4-10 : 2000 silk
  Mỗi IP chỉ nhận đc 1 giải thưởng, Eu và Asian đc chung party
  Khoá toàn bộ hệ thống boss khi đua top
  Map 80: Eu và Asian
  - Item : Sun D8
  - 5h xanh , 1h cam
  - Giới hạn 4 acc/Ip, Ip net: 20
  - Ghost 1s, máu 25%
  - Khoá bug pill đen
  - Tăng crit bow 80%
  - Rate : exp : x3
  - Mastery : 240
  - Rate alchemy : +4 80%
  - Nasun + 9
  - Reset time ( 1 lần duy nhất )
  - Đổi tên nhân vật , reset thời gian out G , out Job bằng gold, reset point = silk
  - Buôn 3 thành Hoà điền- Samarkand-Constantinople, bán hàng đặc biệt tại duy nhất làng gió lạc khắc sơn
  - Khoá đi theo khi mặc job
  --->Out 1s hoặc 60s đều mất hàng
  - Open : - Khởi tạo nhân vật: set sun D1+5 max blue [Chỉ số 100%]
  - Garcha : Sun D9
  -Npc tạp hoá tại Trường An
  -Sau Khi Kết Thúc Event Đua Top Sẽ Update Server
  -Giá silk
  10k 50s,20k 110s, 50k 275s, 100k 600s,200k 1500silk, 500k 3200silk( chưa có KM)
  Trân trọng !
   

Chia sẻ game lậu