thesieuvip vipcard24h volammanhho.com muhp.net mu moi ra
vps long van
 1. danchoindvn Member

  SRO Song Tử - Huyền Thoại 10 năm trở lại
  ►Group Fb: https://www.facebook.com/groups/srosongtu/
  ►Trang chủ: SRO Song Tu | Nơi huyền thoại bắt đầu
  ► IP Sever:103.200.21.206 - Port:15779
  ►Cấu hình sever cực khủng
  ►Đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, trách nhiệm
  ►Thường xuyên tổ chức các even cùng các phần quá vô cùng giá trị
  ---------------------------------------------------
  ► Thông Tin Sever :
  ❥ Map: 100 Only Asi
  ❥ Item:Sos D10 và đồ 98-100
  ❥ Rate EXP/SP : x10.
  ❥ Rate EXP/SP Party: x10.
  ❥ Rate Drop x10.
  ❥ Rate Gold x5.
  ❥ Rate Alchemy 1>4 100% 5< random
  ❥ Rate Mix Nasrun 1>3 80% 3-5 random
  ---------------------------------------------------
  ► Hỗ trợ tân Thủ:
  ❥ SET SUN D5+10 max blu, max chỉ số
  ❥ 50 DCN
  ❥Pet nhặt đồ 3 ngày
  ❥Narsun 5% 7 ngày
  ❥ 1000 HP/Mp
  ❥10 chân chạy 100%(1h)
  ❥5 triệu SP
   
  Game Private Mới

Chia sẻ game lậu