thesieuvip vipcard24h volammanhho.com muhp.net mu moi ra
vps long van
 1. SmodViệt New Member

  ====================================================
  Chính Thức Open Sro Miền Trung Hôm Nay 1H Trưa Ngày
  12/11/2016

  Trang Well Chính Thức: Trang Chủ - Hệ Thống Quản L Sro


  Thông Tin Chuẩn

  -Max Lv: 120
  -Max Skill: 120 (New)
  -Item: D13 Ngoại Hình D15 Chuẩn
  -Class Asi Và Eu
  -Drop Item: Cầy Cuốc
  -Giới Hạn: 1IP 8 Acc
  -Không Giới Hạn Giờ Chơi

  Hỗ Trợ Open Beta

  -Full Sun Cấp 11 + 10 (Max blue + Chỉ số).
  -Pet 10 Ngày.
  -1000 Bình HP/MP.
  -50 DCN 30 Bùa Dịch Chuyển Tức Thời
  -Full SP.

  Tổng Giải Thưởng Sro Miền Trung: 2 Phái Asia Và Eu Train Cùng Tổng Cộng 10 Tốp Mỗi IP Chỉ Nhận Duy Nhất 1 Giải

  Tốp 1: 3500Silk 1 VK Tự Chọn+9 Max Chỉ Số 80% 1 Thiên Thần Tự Chọn 1 Nasun+8
  Tốp 2: 3000Silk 1 VK Tự Chọn+7 Max Chỉ Số 80% 1 X2 Hảo Hạng (Đỏ) 1 Nasun +6
  Tốp 3: 2500Silk 1 VK Tự Chọn+5 Max Chỉ Số 80% 1 X2 Hảo Hạng (Xanh) 1 Nasun +0
  Tốp 4 Tốp Khuyến Khích 2000Silk 1 VK +0 Max Chỉ Số 80% 50 Chát ALL
  Tốp 5-6-7 Mỗi Tốp 1500Silk
  Tốp 8-10 Mỗi Tốp 1000Silk

  Mỗi IP Chỉ Nhận Đươc 1 Giải
  Trong Thời Gian Đua Tốp Boss Hệ Thống Vẫn Thã Bình Thường
  Asia Va Eu Train Cùng Nhau Bình Thường Không Loại
  Tỷ Lệ Train Là 24 Tiếng Từ 1H Trưa Ngày 12/11/2016--> Đến 1H Trưa Ngày 13/11/2016
   
  Game Private Mới

Chia sẻ game lậu