thesieuvip vipcard24h volammanhho.com muhp.net mu moi ra
vps long van

Hướng Dẫn Quái vật trong game Mu Online

Thảo luận trong 'Hướng dẫn chơi MU Online' bắt đầu bởi Admin, 2/5/16. ID Topic: 7490, Lượt xem: 2,255

 1. Admin GameTopVN.Com

  Quái vật trong game Mu Online
  [​IMG]
  Lorencia
  • [​IMG]
   Spider
   Level
   2
   Lượng Máu 40
   Sức Tấn Công Min 6
   Sức Tấn Công Max 8
   Sức Chống Đỡ 1
   Khả Năng Đỡ Thành Công 1
  • [​IMG]
   Budge Dragon
   Level
   4
   Lượng Máu 80
   Sức Tấn Công Min 12
   Sức Tấn Công Max 17
   Sức Chống Đỡ 3
   Khả Năng Đỡ Thành Công 3
  • [​IMG]
   Bull
   Level
   6
   Lượng Máu 120
   Sức Tấn Công Min 19
   Sức Tấn Công Max 26
   Sức Chống Đỡ 6
   Khả Năng Đỡ Thành Công 6
  • [​IMG]
   Hound
   Level
   9
   Lượng Máu 160
   Sức Tấn Công Min 25
   Sức Tấn Công Max 35
   Sức Chống Đỡ 9
   Khả Năng Đỡ Thành Công 9
  • [​IMG]
   Elite Bull Fighter
   Level
   12
   Lượng Máu 220
   Sức Tấn Công Min 35
   Sức Tấn Công Max 44
   Sức Chống Đỡ 12
   Khả Năng Đỡ Thành Công 12
  • [​IMG]
   Skeleton
   Level
   19
   Lượng Máu 525
   Sức Tấn Công Min 68
   Sức Tấn Công Max 74
   Sức Chống Đỡ 22
   Khả Năng Đỡ Thành Công 22
  • [​IMG]
   Lich
   Level
   14
   Lượng Máu 260
   Sức Tấn Công Min 45
   Sức Tấn Công Max 52
   Sức Chống Đỡ 14
   Khả Năng Đỡ Thành Công 14
  • [​IMG]
   Giant
   Level
   17
   Lượng Máu 400
   Sức Tấn Công Min 57
   Sức Tấn Công Max 62
   Sức Chống Đỡ 18
   Khả Năng Đỡ Thành Công 18
  Noria
  • [​IMG]
   Goblin
   Level
   3
   Lượng Máu 60
   Sức Tấn Công Min 9
   Sức Tấn Công Max 11
   Sức Chống Đỡ 2
   Khả Năng Đỡ Thành Công 2
  • [​IMG]
   Elite Goblin
   Level
   8
   Lượng Máu 140
   Sức Tấn Công Min 20
   Sức Tấn Công Max 32
   Sức Chống Đỡ 8
   Khả Năng Đỡ Thành Công 8
  • [​IMG]
   Chain Scorpion
   Level
   5
   Lượng Máu 100
   Sức Tấn Công Min 14
   Sức Tấn Công Max 20
   Sức Chống Đỡ 4
   Khả Năng Đỡ Thành Công 4
  • [​IMG]
   Beetle Monster
   Level
   10
   Lượng Máu 180
   Sức Tấn Công Min 30
   Sức Tấn Công Max 40
   Sức Chống Đỡ 10
   Khả Năng Đỡ Thành Công 10
  • [​IMG]
   Hunter
   Level
   13
   Lượng Máu 240
   Sức Tấn Công Min 40
   Sức Tấn Công Max 48
   Sức Chống Đỡ 13
   Khả Năng Đỡ Thành Công 13
  • [​IMG]
   Agon
   Level
   16
   Lượng Máu 400
   Sức Tấn Công Min 55
   Sức Tấn Công Max 62
   Sức Chống Đỡ 16
   Khả Năng Đỡ Thành Công 16
  • [​IMG]
   Forest Monster
   Level
   15
   Lượng Máu 320
   Sức Tấn Công Min 50
   Sức Tấn Công Max 58
   Sức Chống Đỡ 15
   Khả Năng Đỡ Thành Công 15
  • [​IMG]
   Stone Golem
   Level
   18
   Lượng Máu 465
   Sức Tấn Công Min 62
   Sức Tấn Công Max 68
   Sức Chống Đỡ 20
   Khả Năng Đỡ Thành Công 20
  Devias
  • [​IMG]
   Worm
   Level
   20
   Lượng Máu 600
   Sức Tấn Công Min 75
   Sức Tấn Công Max 80
   Sức Chống Đỡ 25
   Khả Năng Đỡ Thành Công 25
  • [​IMG]
   Hoummerd
   Level
   24
   Lượng Máu 700
   Sức Tấn Công Min 85
   Sức Tấn Công Max 90
   Sức Chống Đỡ 29
   Khả Năng Đỡ Thành Công 29
  • [​IMG]
   Ice Monster
   Level
   22
   Lượng Máu 650
   Sức Tấn Công Min 80
   Sức Tấn Công Max 85
   Sức Chống Đỡ 27
   Khả Năng Đỡ Thành Công 27
  • [​IMG]
   Assasin
   Level
   26
   Lượng Máu 800
   Sức Tấn Công Min 95
   Sức Tấn Công Max 100
   Sức Chống Đỡ 33
   Khả Năng Đỡ Thành Công 33
  • [​IMG]
   Yeti
   Level
   30
   Lượng Máu 900
   Sức Tấn Công Min 105
   Sức Tấn Công Max 110
   Sức Chống Đỡ 37
   Khả Năng Đỡ Thành Công 37
  • [​IMG]
   Ice Queen
   Level
   52
   Lượng Máu 4000
   Sức Tấn Công Min 155
   Sức Tấn Công Max 165
   Sức Chống Đỡ 920
   Khả Năng Đỡ Thành Công 76
  • [​IMG]
   Elite Yety
   Level
   36
   Lượng Máu 1200
   Sức Tấn Công Min 120
   Sức Tấn Công Max 125
   Sức Chống Đỡ 580
   Khả Năng Đỡ Thành Công 43
  Dungeon
  • [​IMG]
   Skelecton
   Level
   19
   Lượng Máu 600
   Sức Tấn Công Min 70
   Sức Tấn Công Max 78
   Sức Chống Đỡ 22
   Khả Năng Đỡ Thành Công 22
  • [​IMG]
   Cylops
   Level
   28
   Lượng Máu 850
   Sức Tấn Công Min 100
   Sức Tấn Công Max 105
   Sức Chống Đỡ 35
   Khả Năng Đỡ Thành Công 35
  • [​IMG]
   Larva
   Level
   25
   Lượng Máu 750
   Sức Tấn Công Min 90
   Sức Tấn Công Max 95
   Sức Chống Đỡ 31
   Khả Năng Đỡ Thành Công 31
  • [​IMG]
   Ghost
   Level
   32
   Lượng Máu 1000
   Sức Tấn Công Min 110
   Sức Tấn Công Max 115
   Sức Chống Đỡ 40
   Khả Năng Đỡ Thành Công 39
  • [​IMG]
   Skelecton Archer
   Level
   34
   Lượng Máu 110
   Sức Tấn Công Min 115
   Sức Tấn Công Max 120
   Sức Chống Đỡ 45
   Khả Năng Đỡ Thành Công 41
  • [​IMG]
   Hell Spider
   Level
   40
   Lượng Máu 1600
   Sức Tấn Công Min 130
   Sức Tấn Công Max 135
   Sức Chống Đỡ 60
   Khả Năng Đỡ Thành Công 47
  • [​IMG]
   Hell Hound
   Level
   38
   Lượng Máu 1400
   Sức Tấn Công Min 125
   Sức Tấn Công Max 130
   Sức Chống Đỡ 55
   Khả Năng Đỡ Thành Công 45
  • [​IMG]
   Elite Skeleton
   Level
   42
   Lượng Máu 1800
   Sức Tấn Công Min 135
   Sức Tấn Công Max 140
   Sức Chống Đỡ 65
   Khả Năng Đỡ Thành Công 49
  • [​IMG]
   Thunder Lich
   Level
   44
   Lượng Máu 2000
   Sức Tấn Công Min 140
   Sức Tấn Công Max 145
   Sức Chống Đỡ 70
   Khả Năng Đỡ Thành Công 55
  • [​IMG]
   Dark Knight
   Level
   48
   Lượng Máu 3000
   Sức Tấn Công Min 150
   Sức Tấn Công Max 155
   Sức Chống Đỡ 80
   Khả Năng Đỡ Thành Công 70
  • [​IMG]
   Posion Bull Fighter
   Level
   46
   Lượng Máu 2500
   Sức Tấn Công Min 145
   Sức Tấn Công Max 150
   Sức Chống Đỡ 75
   Khả Năng Đỡ Thành Công 61
  • [​IMG]
   Gorgon
   Level
   55
   Lượng Máu 600
   Sức Tấn Công Min 165
   Sức Tấn Công Max 175
   Sức Chống Đỡ 100
   Khả Năng Đỡ Thành Công 82
  Atlans
  • [​IMG]
   Bahamut
   Level
   43
   Lượng Máu 2500
   Sức Tấn Công Min 130
   Sức Tấn Công Max 140
   Sức Chống Đỡ 65
   Khả Năng Đỡ Thành Công 52
  • [​IMG]
   Valkyrie
   Level
   46
   Lượng Máu 3500
   Sức Tấn Công Min 140
   Sức Tấn Công Max 150
   Sức Chống Đỡ 75
   Khả Năng Đỡ Thành Công 64
  • [​IMG]
   Vaper
   Level
   45
   Lượng Máu 3000
   Sức Tấn Công Min 135
   Sức Tấn Công Max 145
   Sức Chống Đỡ 70
   Khả Năng Đỡ Thành Công 58
  • [​IMG]
   Great Bahamut
   Level
   66
   Lượng Máu 8000
   Sức Tấn Công Min 210
   Sức Tấn Công Max 230
   Sức Chống Đỡ 150
   Khả Năng Đỡ Thành Công 98
  • [​IMG]
   Silver Valkyre
   Level
   68
   Lượng Máu 9000
   Sức Tấn Công Min 230
   Sức Tấn Công Max 260
   Sức Chống Đỡ 170
   Khả Năng Đỡ Thành Công 110
  • [​IMG]
   Hydra
   Level
   74
   Lượng Máu 2000
   Sức Tấn Công Min 250
   Sức Tấn Công Max 310
   Sức Chống Đỡ 200
   Khả Năng Đỡ Thành Công 125
  • [​IMG]
   Lizard King
   Level
   70
   Lượng Máu 10000
   Sức Tấn Công Min 240
   Sức Tấn Công Max 270
   Sức Chống Đỡ 180
   Khả Năng Đỡ Thành Công 115
  Lost Tower
  • [​IMG]
   Shadow
   Level
   47
   Lượng Máu 2800
   Sức Tấn Công Min 148
   Sức Tấn Công Max 153
   Sức Chống Đỡ 78
   Khả Năng Đỡ Thành Công 67
  • [​IMG]
   Cursed
   Level
   54
   Lượng Máu 4000
   Sức Tấn Công Min 160
   Sức Tấn Công Max 170
   Sức Chống Đỡ 95
   Khả Năng Đỡ Thành Công 79
  • [​IMG]
   Poison Shadow
   Level
   50
   Lượng Máu 3500
   Sức Tấn Công Min 155
   Sức Tấn Công Max 160
   Sức Chống Đỡ 85
   Khả Năng Đỡ Thành Công 73
  • [​IMG]
   Deth Cow
   Level
   57
   Lượng Máu 4500
   Sức Tấn Công Min 170
   Sức Tấn Công Max 180
   Sức Chống Đỡ 110
   Khả Năng Đỡ Thành Công 85
  • [​IMG]
   Devil
   Level
   60
   Lượng Máu 5000
   Sức Tấn Công Min 180
   Sức Tấn Công Max 195
   Sức Chống Đỡ 115
   Khả Năng Đỡ Thành Công 88
  • [​IMG]
   Death Gorgon
   Level
   64
   Lượng Máu 6000
   Sức Tấn Công Min 200
   Sức Tấn Công Max 210
   Sức Chống Đỡ 130
   Khả Năng Đỡ Thành Công 94
  • [​IMG]
   Death Knight
   Level
   62
   Lượng Máu 550
   Sức Tấn Công Min 190
   Sức Tấn Công Max 200
   Sức Chống Đỡ 120
   Khả Năng Đỡ Thành Công 91
  • [​IMG]
   Balrog
   Level
   67
   Lượng Máu 10000
   Sức Tấn Công Min 220
   Sức Tấn Công Max 250
   Sức Chống Đỡ 160
   Khả Năng Đỡ Thành Công 165
  Tarkan
  • [​IMG]
   Mutant
   Level
   72
   Lượng Máu 10000
   Sức Tấn Công Min 250
   Sức Tấn Công Max 280
   Sức Chống Đỡ 190
   Khả Năng Đỡ Thành Công 120
  • [​IMG]
   Iron Wheel
   Level
   80
   Lượng Máu 175
   Sức Tấn Công Min 290
   Sức Tấn Công Max 340
   Sức Chống Đỡ 220
   Khả Năng Đỡ Thành Công 150
  • [​IMG]
   Bloody Wolf
   Level
   76
   Lượng Máu 13500
   Sức Tấn Công Min 260
   Sức Tấn Công Max 300
   Sức Chống Đỡ 200
   Khả Năng Đỡ Thành Công 130
  • [​IMG]
   Tantalos
   Level
   82
   Lượng Máu 23500
   Sức Tấn Công Min 345
   Sức Tấn Công Max 395
   Sức Chống Đỡ 255
   Khả Năng Đỡ Thành Công 175
  • [​IMG]
   Beam Knight
   Level
   84
   Lượng Máu 26500
   Sức Tấn Công Min 385
   Sức Tấn Công Max 440
   Sức Chống Đỡ 280
   Khả Năng Đỡ Thành Công 190
  • [​IMG]
   Death Beam Knight
   Level
   93
   Lượng Máu 40000
   Sức Tấn Công Min 590
   Sức Tấn Công Max 650
   Sức Chống Đỡ 420
   Khả Năng Đỡ Thành Công 220
  • [​IMG]
   Zaikan
   Level
   90
   Lượng Máu 34000
   Sức Tấn Công Min 510
   Sức Tấn Công Max 590
   Sức Chống Đỡ 400
   Khả Năng Đỡ Thành Công 185
  Icarus
  • [​IMG]
   Alquamos
   Level
   75
   Lượng Máu 11500
   Sức Tấn Công Min 255
   Sức Tấn Công Max 290
   Sức Chống Đỡ 195
   Khả Năng Đỡ Thành Công 125
  • [​IMG]
   Qeen Ranier
   Level
   83
   Lượng Máu 20000
   Sức Tấn Công Min 310
   Sức Tấn Công Max 370
   Sức Chống Đỡ 235
   Khả Năng Đỡ Thành Công 160
  • [​IMG]
   Mega Crust
   Level
   78
   Lượng Máu 15000
   Sức Tấn Công Min 270
   Sức Tấn Công Max 320
   Sức Chống Đỡ 210
   Khả Năng Đỡ Thành Công 140
  • [​IMG]
   Drakan
   Level
   86
   Lượng Máu 31000
   Sức Tấn Công Min 435
   Sức Tấn Công Max 490
   Sức Chống Đỡ 310
   Khả Năng Đỡ Thành Công 210
  • [​IMG]
   Alpha Crust
   Level
   92
   Lượng Máu 37000
   Sức Tấn Công Min 500
   Sức Tấn Công Max 560
   Sức Chống Đỡ 365
   Khả Năng Đỡ Thành Công 240
  • [​IMG]
   Red Drakan
   Level
   100
   Lượng Máu 57000
   Sức Tấn Công Min 670
   Sức Tấn Công Max 760
   Sức Chống Đỡ 5000
   Khả Năng Đỡ Thành Công 305
  • [​IMG]
   Phantom Knight
   Level
   96
   Lượng Máu 46500
   Sức Tấn Công Min 580
   Sức Tấn Công Max 640
   Sức Chống Đỡ 430
   Khả Năng Đỡ Thành Công 270
  • [​IMG]
   Phonix of Darkness
   Level
   108
   Lượng Máu 15000
   Sức Tấn Công Min 1100
   Sức Tấn Công Max 1200
   Sức Chống Đỡ 600
   Khả Năng Đỡ Thành Công 350
  Aida
  • [​IMG]
   Death Tree
   Level
   62
   Lượng Máu 6000
   Sức Tấn Công Min 220
   Sức Tấn Công Max 240
   Sức Chống Đỡ 145
   Khả Năng Đỡ Thành Công 90
  • [​IMG]
   Death Rider
   Level
   68
   Lượng Máu 8000
   Sức Tấn Công Min 232
   Sức Tấn Công Max 262
   Sức Chống Đỡ 170
   Khả Năng Đỡ Thành Công 110
  • [​IMG]
   Forest Orc
   Level
   64
   Lượng Máu 6500
   Sức Tấn Công Min 230
   Sức Tấn Công Max 250
   Sức Chống Đỡ 150
   Khả Năng Đỡ Thành Công 95
  • [​IMG]
   Blue Golem
   Level
   74
   Lượng Máu 12500
   Sức Tấn Công Min 260
   Sức Tấn Công Max 290
   Sức Chống Đỡ 195
   Khả Năng Đỡ Thành Công 125
  • [​IMG]
   Witch Queen
   Level
   84
   Lượng Máu 22500
   Sức Tấn Công Min 380
   Sức Tấn Công Max 410
   Sức Chống Đỡ 275
   Khả Năng Đỡ Thành Công 185
  • [​IMG]
   Hellmaine
   Level
   98
   Lượng Máu 50000
   Sức Tấn Công Min 550
   Sức Tấn Công Max 600
   Sức Chống Đỡ 520
   Khả Năng Đỡ Thành Công 300
  Kanturu
  • [​IMG]
   Splinter Wolf
   Level
   80
   Lượng Máu 16000
   Sức Tấn Công Min 310
   Sức Tấn Công Max 340
   Sức Chống Đỡ 230
   Khả Năng Đỡ Thành Công 163
  • [​IMG]
   Satyros
   Level
   85
   Lượng Máu 22000
   Sức Tấn Công Min 365
   Sức Tấn Công Max 395
   Sức Chống Đỡ 280
   Khả Năng Đỡ Thành Công 177
  • [​IMG]
   Iron Rider
   Level
   82
   Lượng Máu 18000
   Sức Tấn Công Min 335
   Sức Tấn Công Max 365
   Sức Chống Đỡ 250
   Khả Năng Đỡ Thành Công 168
  • [​IMG]
   Blade Hunter
   Level
   88
   Lượng Máu 32000
   Sức Tấn Công Min 408
   Sức Tấn Công Max 443
   Sức Chống Đỡ 315
   Khả Năng Đỡ Thành Công 195
  • [​IMG]
   Kentauros
   Level
   93
   Lượng Máu 38500
   Sức Tấn Công Min 470
   Sức Tấn Công Max 505
   Sức Chống Đỡ 370
   Khả Năng Đỡ Thành Công 220
  • [​IMG]
   Berserk
   Level
   100
   Lượng Máu 70000
   Sức Tấn Công Min 408
   Sức Tấn Công Max 543
   Sức Chống Đỡ 430
   Khả Năng Đỡ Thành Công 360
  • [​IMG]
   Gigantis
   Level
   98
   Lượng Máu 43000
   Sức Tấn Công Min 546
   Sức Tấn Công Max 581
   Sức Chống Đỡ 430
   Khả Năng Đỡ Thành Công 250
  • [​IMG]
   Genocider
   Level
   105
   Lượng Máu 48500
   Sức Tấn Công Min 640
   Sức Tấn Công Max 675
   Sức Chống Đỡ 515
   Khả Năng Đỡ Thành Công 290
  • [​IMG]
   Twin Tail
   Level
   117
   Lượng Máu 87500
   Sức Tấn Công Min 830
   Sức Tấn Công Max 1085
   Sức Chống Đỡ 865
   Khả Năng Đỡ Thành Công 440
  • [​IMG]
   DreadFear
   Level
   119
   Lượng Máu 94000
   Sức Tấn Công Min 946
   Sức Tấn Công Max 996
   Sức Chống Đỡ 783
   Khả Năng Đỡ Thành Công 905
  • [​IMG]
   Persona
   Level
   118
   Lượng Máu 68000
   Sức Tấn Công Min 1168
   Sức Tấn Công Max 1213
   Sức Chống Đỡ 615
   Khả Năng Đỡ Thành Công 485
  • [​IMG]
   Maya Hand
   Level
   135
   Lượng Máu 40000
   Sức Tấn Công Min 732
   Sức Tấn Công Max 932
   Sức Chống Đỡ 315
   Khả Năng Đỡ Thành Công 1445
  • [​IMG]
   Nightmare
   Level
   135
   Lượng Máu 1500000
   Sức Tấn Công Min 1225
   Sức Tấn Công Max 1468
   Sức Chống Đỡ 1000
   Khả Năng Đỡ Thành Công 420
  Land of Trials
  • [​IMG]
   Axe Warrior
   Level
   75
   Lượng Máu 11500
   Sức Tấn Công Min 255
   Sức Tấn Công Max 290
   Sức Chống Đỡ 195
   Khả Năng Đỡ Thành Công 125
  • [​IMG]
   Poison Golem
   Level
   84
   Lượng Máu 25000
   Sức Tấn Công Min 375
   Sức Tấn Công Max 425
   Sức Chống Đỡ 275
   Khả Năng Đỡ Thành Công 190
  • [​IMG]
   Lizard Warrior
   Level
   78
   Lượng Máu 15000
   Sức Tấn Công Min 270
   Sức Tấn Công Max 320
   Sức Chống Đỡ 210
   Khả Năng Đỡ Thành Công 140
  • [​IMG]
   Queen Bee
   Level
   92
   Lượng Máu 34500
   Sức Tấn Công Min 489
   Sức Tấn Công Max 540
   Sức Chống Đỡ 360
   Khả Năng Đỡ Thành Công 240
  • [​IMG]
   Fire Golem
   Level
   102
   Lượng Máu 55000
   Sức Tấn Công Min 560
   Sức Tấn Công Max 600
   Sức Chống Đỡ 550
   Khả Năng Đỡ Thành Công 310
  • [​IMG]
   Erohim
   Level
   128
   Lượng Máu 3000000
   Sức Tấn Công Min 1500
   Sức Tấn Công Max 2000
   Sức Chống Đỡ 1000
   Khả Năng Đỡ Thành Công 800
  Crywolf
  • [​IMG]
   Hammer Scout
   Level
   97
   Lượng Máu 45000
   Sức Tấn Công Min 530
   Sức Tấn Công Max 560
   Sức Chống Đỡ 420
   Khả Năng Đỡ Thành Công 250
  • [​IMG]
   Bow Scout
   Level
   97
   Lượng Máu 45000
   Sức Tấn Công Min 530
   Sức Tấn Công Max 560
   Sức Chống Đỡ 420
   Khả Năng Đỡ Thành Công 250
  • [​IMG]
   Lance Scout
   Level
   97
   Lượng Máu 45000
   Sức Tấn Công Min 530
   Sức Tấn Công Max 560
   Sức Chống Đỡ 420
   Khả Năng Đỡ Thành Công 250
  • [​IMG]
   Werewolf
   Level
   118
   Lượng Máu 1100000
   Sức Tấn Công Min 830
   Sức Tấn Công Max 850
   Sức Chống Đỡ 680
   Khả Năng Đỡ Thành Công 355
  • [​IMG]
   Hammer Scout (Hero)
   Level
   123
   Lượng Máu 1200000
   Sức Tấn Công Min 890
   Sức Tấn Công Max 910
   Sức Chống Đỡ 740
   Khả Năng Đỡ Thành Công 370
  • [​IMG]
   Werewolf (Hero)
   Level
   127
   Lượng Máu 1230000
   Sức Tấn Công Min 964
   Sức Tấn Công Max 1015
   Sức Chống Đỡ 800
   Khả Năng Đỡ Thành Công 397
  • [​IMG]
   Balram
   Level
   134
   Lượng Máu 90000
   Sức Tấn Công Min 600
   Sức Tấn Công Max 650
   Sức Chống Đỡ 500
   Khả Năng Đỡ Thành Công 370
  • [​IMG]
   Death Spirit
   Level
   134
   Lượng Máu 95000
   Sức Tấn Công Min 600
   Sức Tấn Công Max 650
   Sức Chống Đỡ 500
   Khả Năng Đỡ Thành Công 397
  • [​IMG]
   Ballesta
   Level
   133
   Lượng Máu 500000
   Sức Tấn Công Min 650
   Sức Tấn Công Max 750
   Sức Chống Đỡ 550
   Khả Năng Đỡ Thành Công 370
  • [​IMG]
   Soram
   Level
   134
   Lượng Máu 1000000
   Sức Tấn Công Min 600
   Sức Tấn Công Max 650
   Sức Chống Đỡ 500
   Khả Năng Đỡ Thành Công 397
  • [​IMG]
   Dark Elf
   Level
   135
   Lượng Máu 1000000
   Sức Tấn Công Min 800
   Sức Tấn Công Max 800
   Sức Chống Đỡ 650
   Khả Năng Đỡ Thành Công 370
  • [​IMG]
   Balgass
   Level
   135
   Lượng Máu 4000000
   Sức Tấn Công Min 1000
   Sức Tấn Công Max 1500
   Sức Chống Đỡ 700
   Khả Năng Đỡ Thành Công 370
  Elbeland
  • [​IMG]
   Strange Rabbit
   Level
   4
   Lượng Máu 60
   Sức Tấn Công Min 10
   Sức Tấn Công Max 13
   Sức Chống Đỡ 3
   Khả Năng Đỡ Thành Công 3
  • [​IMG]
   Pollution Butterfly
   Level
   13
   Lượng Máu 230
   Sức Tấn Công Min 37
   Sức Tấn Công Max 42
   Sức Chống Đỡ 13
   Khả Năng Đỡ Thành Công 13
  • [​IMG]
   Crazy Rabbit
   Level
   19
   Lượng Máu 520
   Sức Tấn Công Min 68
   Sức Tấn Công Max 72
   Sức Chống Đỡ 22
   Khả Năng Đỡ Thành Công 22
  • [​IMG]
   Werewolf
   Level
   24
   Lượng Máu 720
   Sức Tấn Công Min 85
   Sức Tấn Công Max 90
   Sức Chống Đỡ 30
   Khả Năng Đỡ Thành Công 30
  • [​IMG]
   Curse Rich
   Level
   30
   Lượng Máu 900
   Sức Tấn Công Min 105
   Sức Tấn Công Max 110
   Sức Chống Đỡ 33
   Khả Năng Đỡ Thành Công 36
  • [​IMG]
   Totem Golem
   Level
   36
   Lượng Máu 1200
   Sức Tấn Công Min 120
   Sức Tấn Công Max 125
   Sức Chống Đỡ 50
   Khả Năng Đỡ Thành Công 43
  • [​IMG]
   Grizzly
   Level
   43
   Lượng Máu 2400
   Sức Tấn Công Min 130
   Sức Tấn Công Max 140
   Sức Chống Đỡ 65
   Khả Năng Đỡ Thành Công 52
  • [​IMG]
   Captin Grizzly
   Level
   48
   Lượng Máu 3000
   Sức Tấn Công Min 150
   Sức Tấn Công Max 155
   Sức Chống Đỡ 80
   Khả Năng Đỡ Thành Công 70
  Raklion
  • [​IMG]
   Ice Walker
   Level
   102
   Lượng Máu 68000
   Sức Tấn Công Min 1310
   Sức Tấn Công Max 1965
   Sức Chống Đỡ 615
   Khả Năng Đỡ Thành Công 800
  • [​IMG]
   Giant Mammoth
   Level
   112
   Lượng Máu 77000
   Sức Tấn Công Min 1441
   Sức Tấn Công Max 2017
   Sức Chống Đỡ 585
   Khả Năng Đỡ Thành Công 840
  • [​IMG]
   Ice Giant
   Level
   122
   Lượng Máu 84000
   Sức Tấn Công Min 1585
   Sức Tấn Công Max 2060
   Sức Chống Đỡ 620
   Khả Năng Đỡ Thành Công 770
  • [​IMG]
   Coolutin
   Level
   132
   Lượng Máu 88000
   Sức Tấn Công Min 1743
   Sức Tấn Công Max 2092
   Sức Chống Đỡ 650
   Khả Năng Đỡ Thành Công 840
  • [​IMG]
   Iron Knignt
   Level
   142
   Lượng Máu 95000
   Sức Tấn Công Min 1917
   Sức Tấn Công Max 2301
   Sức Chống Đỡ 660
   Khả Năng Đỡ Thành Công 800
  • [​IMG]
   Selupan
   Level
   ?
   Lượng Máu ?
   Sức Tấn Công Min ?
   Sức Tấn Công Max ?
   Sức Chống Đỡ ?
   Khả Năng Đỡ Thành Công ?
  Kalima
  • [​IMG]
   Aegis
   Map Level
   1 2 3 4 5 6 7
   Level 17 32 46 62 79 95 111
   Lượng Máu 400 1000 2700 6000 18000 42000 82000
   Sức Tấn Công Min 55 105 145 215 310 520 712
   Sức Tấn Công Max 62 112 155 232 340 550 752
   Sức Chống Đỡ 17 42 73 140 230 410 584
   Khả Năng Đỡ Thành Công 17 33 54 87 163 230 315
  • [​IMG]
   Blood Soldier
   Map Level
   1 2 3 4 5 6 7
   Level 21 37 50 70 85 101 117
   Lượng Máu 600 1400 3650 6800 26000 56000 97300
   Sức Tấn Công Min 70 120 160 245 365 570 805
   Sức Tấn Công Max 77 127 170 265 395 600 845
   Sức Chống Đỡ 25 50 90 165 280 460 660
   Khả Năng Đỡ Thành Công 20 40 60 105 177 255 345
  • [​IMG]
   Lord Centurion
   Map Level
   1 2 3 4 5 6 7
   Level 19 34 48 66 82 98 114
   Lượng Máu 500 1200 3100 6900 21000 48500 88000
   Sức Tấn Công Min 60 112 152 230 335 540 751
   Sức Tấn Công Max 67 119 162 250 365 570 791
   Sức Chống Đỡ 20 45 80 150 250 432 615
   Khả Năng Đỡ Thành Công 18 36 56 95 168 240 330
  • [​IMG]
   Death Angel
   Map Level
   1 2 3 4 5 6 7
   Level 24 40 53 74 88 105 121
   Lượng Máu 740 1800 4400 12000 31000 65000 110000
   Sức Tấn Công Min 80 130 175 270 408 610 870
   Sức Tấn Công Max 87 137 185 295 443 645 915
   Sức Chống Đỡ 30 57 105 185 315 500 720
   Khả Năng Đỡ Thành Công 24 45 67 120 195 275 370
  • [​IMG]
   Necron
   Map Level
   1 2 3 4 5 6 7
   Level 28 44 58 78 93 109 125
   Lượng Máu 900 2300 5300 16000 38500 75500 125000
   Sức Tấn Công Min 95 140 195 305 470 672 951
   Sức Tấn Công Max 102 147 205 330 505 707 996
   Sức Chống Đỡ 38 68 126 215 370 550 783
   Khả Năng Đỡ Thành Công 30 50 77 145 220 303 405
  • [​IMG]
   Schriker
   Map Level
   1 2 3 4 5 6 7
   Level 40 53 69 88 105 119 135
   Lượng Máu 1800 3900 8400 30000 60000 105000 170000
   Sức Tấn Công Min 130 180 260 410 640 850 1168
   Sức Tấn Công Max 137 187 270 435 675 885 1213
   Sức Chống Đỡ 66 100 180 300 515 710 992
   Khả Năng Đỡ Thành Công 50 67 110 215 290 370 485
  • [​IMG]
   Death Centurion
   Map Level
   1 2 3 4 5 6 7
   Level 33 48 63 83 98 114 130
   Lượng Máu 1250 3000 6600 22500 48000 87500 145000
   Sức Tấn Công Min 110 155 225 350 546 753 1040
   Sức Tấn Công Max 117 162 235 375 581 788 1085
   Sức Chống Đỡ 50 81 150 225 430 620 865
   Khả Năng Đỡ Thành Công 39 58 92 175 250 335 440
  • [​IMG]
   Illusion of Kundum
   Map Level
   1 2 3 4 5 6 7
   Level 52 65 81 100 117 140 147
   Lượng Máu 3000 6000 14000 50000 100000 140000 1000000
   Sức Tấn Công Min 165 220 350 600 835 1070 2000
   Sức Tấn Công Max 172 227 360 625 870 1105 2500
   Sức Chống Đỡ 90 140 255 500 680 892 1500
   Khả Năng Đỡ Thành Công 70 100 160 295 360 450 2000
   
  Chỉnh sửa cuối: 13/6/17

Chia sẻ game lậu