thesieuvip vipcard24h volammanhho.com muhp.net mu moi ra
vps long van
 1. NewSro2017 New Member

  Trân Trọng Thông Báo!!!
  ❤❤❤❤ Silkroad Bảo Bình Sro 90 Chính Thức Alphatest Ngày 22/3/2017 ❤❤❤❤
  ❤❤❤❤ Chính Thức Open Beta Vào 13H00' Ngày 25/3/2017 ❤❤❤❤

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ❥Trang Chủ:Trang Chủ - Hệ Thống Quản L Sro

  ❥Diễn Đàn Facebook: https://www.facebook.com/groups/1636491323324578/
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ►Thông Tin Sever:
  ❥Max Level: 90
  ❥Max Skill: 90
  ❥Max Mastery: 270
  ❥Rate Alchemy : Hệ Thống Ramdom
  ❥Rate Job: x3.5
  ❥Rate Gold: x2
  ❥Rate Exp: x30
  ❥Sever Không Quái Nhóm
  ❥Giới Hạn 1IP/3Account
  ❥Giới Hạn 7H Xanh 1H Vàng
  ❥Giới Hạn Ghost 10S

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ►Tổng Giải Thưởng Đua Tốp Sro Bảo Bình 90
  ❥Tốp 1: 1 Triệu 500K VND ATM Of Quy Đổi Silk + 1 Pét Thần Đèn
  ❥Tốp 2: 1 Triệu VND ATM Of Quy Đổi Silk + 1 Pét Thần Đèn
  ❥Tốp 3: 500K VND ATM Of Quy Đổi Silk + 1 Pét Thần Đèn
  ❥Tốp 4: 1000Silk 1 Heo Hồng May Mắn + 1 DHHS
  ❥Tốp 5 -> Tốp 10 Mỗi Tốp 700Silk + 50 Tán Gẩu Sever
  ❥Tốp 11 -> Tốp 15: Mỗi Tốp 500Silk + 20 Tán Gẫu Sever

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ►Hỗ Trợ Open Beta: Vì Sever Cầy Cuốc Nên Hỗ Trợ AE Cức Kì Cool

  ❥Sét Sos D1+7 Không Blu Chỉ Số
  ❥5000 Bình HP/MP
  ❥100 Dịch Chuyển Ngược
  ❥100 Cuộn Giấy Dịch Chuyển Tức Thời
  ❥50 Cuộn Giấy Di Chuyển 100%
  ❥200K SP
  ❥Pét Nhặt Đồ 3 Ngày

  ❤ ❤ ❤ Chúc AE Đến Với Sever Bảo Bình Sro Map 90 Version 2.0 Thật Vui Vẻ ❤ ❤ ❤
   

Chia sẻ game lậu