thesieuvip vipcard24h volammanhho.com muhp.net mu moi ra
vps long van
 1. gameonline2016 New Member

  <div style="text-align: center;"><font color="red"><font color="red"><b><font color="#ff0000">MU Thần Điêu SS7 Nhiều Tính Năng Mới Hấp Dẫn<br>
  <br>
  - OPEN CHÍNH THỨC 14h00' Ngày 25/5/2017<br>
  </font></b><b><font color="#ff0000"> <br>
  </font></b><br>
  <b><font color="#ff0000">- PHIÊN BẢN HOÀN TOÀN MỚI, UPDATE WING EX SS8, Đồ Thần Mới Master Mở Rộng.<br>
  </font><br>
  <br>
  <font color="#006400">- ALPHA TEST 10H00 SÁNG NGÀY 22/5/2017</font><br>
  <br>
  <br>
  <font color="#800080">- TẶNG 10 TRIỆU GCOIN - 65K POINT - FULL ĐIỂM MASTER. BÁN TOÀN BỘ ĐỒ FULL TRONG SHOP GAME WING 3, WING EX SS8 FULL KHI ALPHA TEST.</font><br>
  <br>
  -ĐUA TOP PHẦN THƯỞNG HẤP DẪN<br>
  <br>
  <font color="#006400"> - CTC ĐƯỢC TỔ CHỨC HÀNG TUẦN </font></b><br>
  <br>
  <b> <font color="#ff0000"><br>
  </font></b></font></font><b><font color="#ff0000">Trang Chủ : </font><a href="http://muthandieu.com" target="_blank"><font color="#ff0000">http://muthandieu.com</font></a><font color="#ff0000"><br>
  Diễn Đàn : </font><b><a href="http://diendan.muthandieu.com" target="_blank"><font color="#ff0000">http://diendan.muthandieu.com</font></a></b><font color="#ff0000"><br>
  QLTK: </font><b><a href="http://id.muthandieu.com" target="_blank"><font color="#ff0000">http://id.muthandieu.com</font></a></b><font color="#ff0000"><br>
  Web dự phòng : </font><b><a href="http://dp.muthandieu.com" target="_blank"><font color="#ff0000">http://dp.muthandieu.com</font></a></b><font color="#ff0000"><br>
  Tải Game: </font><b><a href="http://dl.muthandieu.com" target="_blank"><font color="#ff0000">http://dl.muthandieu.com</font></a></b></b><font color="red"><b><font color="#ff0000"><br>
  </font><font color="#ff0000"><br>
  </font><font color="#0000ff"><b>Phiên Bản : Season 7 Plus Final full wing SS8 new item<br>
  Exp:350x<br>
  Drop:40%<br>
  Đường truyền:1Gbps<br>
  Data Center:Việt Nam<br>
  Anti Hack: Guardian<br>
  <br>
  <a href="http://i.imgur.com/baZYCYF.gif" target="_blank"></a><a href="http://i.imgur.com/baZYCYF.gif" class="highslide" onclick="return hs.expand(this)"><img src="http://i.imgur.com/baZYCYF.gif" alt="" border="0"></a><br>
  <br>
  <font color="red"><font color="red"><b><font color="#333333"><font color="#000000"><font color="#333333"><font color="#333333"><font size="4"><font color="#4b0082"><b><span style="font-family: Verdana">1.</span><b>Hệ thống Antihack:</b></b></font></font></font></font></font><font color="#333333"><br>
  <br>
  <font color="#000000"><font color="#333333"><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><font color="#008000">Phần mềm Antihack </font><b><b><font color="#008000">là hệ thống chống hack tiên tiến, hiện đại, thường xuyên được cập nhật để có thể hỗ trợ một cách kịp thời nhất, là lớp giáp bảo vệ khá vững chắc trước các phần mềm gian lận, bao gồm chống hack từ Server và chống hack cho cả Client.</font></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b><br>
  <br>
  </font></font></font><font color="#000000"><span style="font-family: Arial"><b><b><font color="#4b0082"><font size="4">Fix Bug Agi:</font></font></b><br>
  </b></span></font><a href="http://i.imgur.com/mhGU7B1.png" target="_blank"></a><a href="http://i.imgur.com/mhGU7B1.png" class="highslide" onclick="return hs.expand(this)"><img src="http://i.imgur.com/mhGU7B1.png" alt="" border="0"></a><br>
  <font color="#000000"><span style="font-family: Arial"><b><br>
  <b><font color="#4b0082"><font size="4">Hiển Thị Damage và HP Chỉ Số Thực:</font></font></b><br>
  </b></span></font><font color="#000000"><span style="font-family: Arial"><i><a href="http://i.imgur.com/BkJLaKp.png" target="_blank"></a><a href="http://i.imgur.com/BkJLaKp.png" class="highslide" onclick="return hs.expand(this)"><img src="http://i.imgur.com/BkJLaKp.png" alt="" border="0"></a><br>
  </i></span></font><br>
  <br>
  <font color="#000000"><span style="font-family: Arial"><b><b><b><b><b><b><b><b><b><font color="#008000">Các bạn đã phát chán khi mỗi lần muốn biết hero của mình hiện tại có bao nhiêu máu thì lại phải đi pt mới có thể biết được thì nay với phiên bản hoàn toàn mới của Mu điều đó đã không còn, HP MANA Dame sẽ hiển thị thật mà còn bị giới hạn 65k như trước đây nữa.</font></b></b></b></b></b></b></b><br>
  <br>
  <font size="4"><b><font color="#4b0082">Hệ thống Danh Hiệu:</font></b></font></b><br>
  <br>
  </b></span></font><b><a href="http://i.imgur.com/zUUIcHi.jpg" target="_blank"></a><a href="http://i.imgur.com/zUUIcHi.jpg" class="highslide" onclick="return hs.expand(this)"><img src="http://i.imgur.com/zUUIcHi.jpg" alt="" border="0"></a></b><br>
  <span style="font-family: Arial"><b><br>
  <b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><font color="#008000">Tại Mu các bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt thật sự với hệ thống Danh Hiệu đặc biệt duy nhất tại Việt Nam. Với những danh hiệu rất nổi (Không phải là danh hiệu bằng Text) sẽ làm tôn vinh vị thế của các chiến binh trong hàng nghìn game thủ khác.Để đạt được những danh hiệu này không hề đơn giản chút nào nhé các bạn !</font></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b><br>
  <br>
  </b></b></span><font color="#000000"><span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Verdana"><br>
  </span><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><font size="4"><b><font color="#4b0082">Hệ thống WEBSITE phiên bản mớ</font></b></font></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><font size="4"><b><font color="#4b0082">i:</font></b></font></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></span></font><br>
  <font color="#000000"><span style="font-family: Arial"><b>​<br>
  <font color="#800080"><b>Sử dụng phiên bản WEB Quản lý giao diện mới hoàn toàn với nhiều tính năng mới đầy hấp dẫn như: Tu Luyện, Song Tu, Bảo vệ tài khoản bằng IP, Reset điểm Master, Chuyển khoản tiền tệ Online, Bảng xếp hạng mới đầy đủ hơn,... Cùng với rất nhiều sự kiện hấp dẫn được lập trình sẵn: Xổ Số Truyền Thống...</b></font><br>
  </b></span></font><br>
  <i><b><b><b><b><b><b><b><b><font size="4"><b><font color="#4b0082">Hệ thống Ủy Thác Treo Máy miễn phí.</font></b></font></b></b></b></b></b></b></b><br>
  <a href="http://i.imgur.com/MqSxxjf.jpg" target="_blank"></a><a href="http://i.imgur.com/MqSxxjf.jpg" class="highslide" onclick="return hs.expand(this)"><img src="http://i.imgur.com/MqSxxjf.jpg" alt="" border="0"></a><br>
  <br>
  <font color="#008000">Với hệ thống OFFTRADER này, các bạn ủy thác Online sẽ không cần bật máy tính nữa, khỏi lo tốn điện hay bị disconnect vì mất mạng dẫn đến mất điểm ủy thác. Hệ thống tự động treo máy, miễn phí hoàn toàn. Các bạn có thể yên tâm tắt máy mà vẫn treo nick trong game. </font></b></i><br>
  <font color="#333333"><br>
  <b><font color="#FF0000"><span style="font-family: &amp;amp">♥</span> Hệ thống bảng Master Skill hoàn thiện<br>
  <br>
  <b><a href="http://up.mu4viet.us/uploads/xxx/6.jpg" target="_blank"></a><a href="http://up.mu4viet.us/uploads/xxx/6.jpg" class="highslide" onclick="return hs.expand(this)"><img src="http://up.mu4viet.us/uploads/xxx/6.jpg" alt="" border="0"></a></b></font></b><br>
  <br>
  <font color="red"><font color="red"><b><font color="#333333"><font color="#333333"><br>
  <font color="#FF0000"><b><b><b><b><font color="#FF0000"><span style="font-family: &amp;amp">♥</span></font></b></b></b></b> Hệ thống 10 Sét Item Socket EX702 mới bao gồm sét HUYẾT LONG RF:</font><br>
  <br>
  <b><i><i><a href="http://i.imgur.com/Xikm5Cn.jpg" target="_blank"></a><a href="http://i.imgur.com/Xikm5Cn.jpg" class="highslide" onclick="return hs.expand(this)"><img src="http://i.imgur.com/Xikm5Cn.jpg" alt="" border="0"></a></i></i></b></font></font></b></font></font> </font></font></b></font></font></b></font></b></font><br>
  </div>
   

Chia sẻ game lậu