thesieuvip vipcard24h volammanhho.com muhp.net mu moi ra
vps long van

Kiếm Thế Mới Ra KT cày cuốc ss 2 open ngay hôm nay

Thảo luận trong 'Kiếm Thế Private - Kiếm Thế Lậu Mới Ra' bắt đầu bởi kikolin, 15/10/16. ID Topic: 14754, Lượt xem: 1,517

 1. kikolin New Member

  Trang chủ: Kiếm Thế - Long Tranh Hổ Đấu

  Tài khoản: ID Game  **** Open giới hạn mở cấp 89 trong 1 tuần x2 Kinh nghiệm ****

  Hỗ trợ tân thủ:
  Nhân vật mới tạo nhận ngay cấp 50
  Thú Cưỡi + Trang bị cam 5x +8
  1 Ức Bạc khóa
  1000 Vạn Đồng khóa
  3 Túi Kim Ngọc 18 ô
  3000 Ngũ Hành Hồn Thạch
  Tinh Hoạt Lực 20000
  Đạt cấp 89 nhận trang bị cam 10x +12
  Nhận thưởng hàng ngày: (yêu cầu cấp 60)
  10 Vạn Bạc khóa + 1 Vạn Đồng khóa
  Nhận thưởng online: (yêu cầu cấp 60)
  15 phút: 10 Vạn Bạc khóa + 1 Vạn Đồng khóa
  30 phút: 10 Vạn Bạc khóa + 2 Vạn Đồng khóa
  90 phút: 20 Vạn Bạc khóa + 5 Vạn Đồng khóa
  150 phút: 50 Vạn Bạc khóa + 10 Vạn Đồng khóa
  Vip thưởng hàng ngày:
  Vip cấp 1 (20V Đồng)
  Tinh Hoạt Lực 3000
  10 Chiến Thư-Mật Thất Du Long
  1 Huyền Tinh cấp 8
  Vip cấp 2 (100V Đồng)
  Tinh Hoạt Lực 4000
  20 Chiến Thư-Mật Thất Du Long
  2 Huyền Tinh cấp 8
  Vip cấp 3 (200V Đồng)
  Tinh Hoạt Lực 5000
  30 Chiến Thư-Mật Thất Du Long
  1 Huyền Tinh cấp 9
  Giết Boss:
  Chiến Thư-Mật Thất Du Long
  Nguyên Bảo
  Huyền Tinh
  Bạch Hổ Đường:
  Nguyên Bảo
  Kinh nghiệm
  Huyền Tinh
  Mông Cổ Tây Hạ Top 10:
  Top 1
  5000 Nguyên Bảo
  1000 Ngũ Hành Hồn Thạch
  1 Hòa Thị Ngọc
  1 Huyền Tinh 8
  2 Huyền Tinh 7
  Đồng khóa 3 Vạn
  Bạc thường 15 Vạn
  Top 2
  3000 Nguyên Bảo
  1 Hòa Thị Ngọc
  1 Huyền Tinh 8
  Đồng khóa 2 Vạn
  Bạc thường 10 Vạn
  Top 3
  2000 Nguyên Bảo
  1 Hòa Thị Ngọc
  1 Huyền Tinh 8
  Đồng khóa 1 Vạn
  Bạc thường 7 Vạn
  Top 4
  1000 Nguyên Bảo
  1 Huyền Tinh 7
  Đồng khóa 1 Vạn
  Bạc thường 4 Vạn
  Top 5-10
  1000 Nguyên Bảo
  1 Huyền Tinh 7
  Đồng khóa 1 Vạn
  Bạc thường 1 Vạn
  Thưởng tích lũy 3000 điểm
  2 Huyền Tinh 7
  2000 Nguyên Bảo
  Du Long Các:
  200 lần 1 ngày
  Rương Cao Quý:
  15 Rương 1 tuần
  Ngẫu nhiên HT và Tiểu Du Long Lệnh
   

Chia sẻ game lậu